In het werk van Cis Koetse, opgeleid aan Academie Minerva in Groningen, speelt het verleden een voorname rol. Haar familiegeschiedenis en haar persoonlijke herinneringen zijn daarin dikwijls het uitgangspunt. Zo citeert zij bijvoorbeeld in 'In de tuin met Velasquez’ (2007) deze grote Spaanse schilder, waarbij zij de fameuze Infanta afbeeldt met een jong meisje, gebaseerd op een kinderfoto van zichzelf uit haar familiealbum, die zo weer als een zelfportret kan worden opgevat. Door het samenvoegen van personen uit verschillende eeuwen treedt er in haar werk dikwijls een zekere vervreemding op die de beschouwer dwingt tot nadenken. Voorts put Koetse uit de klassieke mythologie, zoals bijvoorbeeld in ,,Het paard van Troje’’ (2010), een werk waarin het mythische en symbolische samengaan.

Koetse is een tekenaar puur sang. Met het potlood weet zij het maximale van haar kunnen te bewerkstelligen. Zelfs in haar schilderijen, veelal in een gemengde techniek, overheerst het tekenachtige. Het sterkst is zij op het kleine formaat waar zij met veel gevoel en nuance de monochromie van het potlood naar de door haar gewenste vorm weet te sturen. In haar werk wordt niet de harde realiteit weergegeven. Het werk van Cis is liefelijk, soms bijna romantisch. Dit is haar werkelijkheid, gebaseerd op haar eigen verleden.' (Drs. Harry Tupan, directeur Drents Museum Assen)

Cis Koetse heeft Monumentale en Versierende Vormgeving gestudeerd aan Minerva, Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Groningen (Klas van 1965)

Aan Beaux Arts de Paris heeft zij Portret en Model gestudeerd (Klas van 1967)

Portretopdrachten in binnen- en buitenland, o.a. Duitsland, Frankrijk, Engeland en Amerika.
Werk in bezit van de collectie Drents Museum Assen en Museum Möhlmann (Appingedam). Privébezit in binnen- en buitenland.